Odborné semináře a konference AHS ČR 

 

Konference horských středisek 2018 se uskuteční ve Špindlerově Mlýně ve dnech 23.-24.5.2018

Letošní termín Konference horských středisek / Seminář Sitour ČR je naplánován na středu 23.5.2018 opět do hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Předběžné téma konference je „Pozitiva a limity činnosti horských středisek“. Akce proběhne nejen formou prezentací, ale také prostřednictvím velké panelové diskuze, které se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Dopoledne před konferencí proběhne již tradiční legislativní seminář pro členy AHS ČR. Následující den, ve čtvrtek 24.5.2018, se uskuteční valná hromada AHS ČR, z.s.

 

Konference horských středisek - Špindlerův Mlýn, 31.5.2017

Tradiční konference horských středisek - Seminář Sitour ČR se uskuteční ve dnech 31.5.-1.6.2017 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Téma letošního ročníku je "Současnost a budoucnost lyžařských areálů". Kromě zajímavých tuzemských prezentací se můžeme těšit i na vystoupení zahraničních hostů. Program akce je k dispozici zde.

Před zahájením Konference 31.5.2017 dopoledne proběhne i legislativní work shop pro členy AHS. 

Následující den, ve čtvrtek 1.6.2017, se na stejném místě uskuteční valná hromada AHS ČR. Pozvánku najdete zde.

 

7. - 8. 6. 2016 - Seminář Sitour - Konference horských středisek ČR, Špindlerův Mlýn. Hlavní téma: "Bezpečnost v českých lyžařských střediscích". 

Seminář Sitour - Konference horských středisek ČR, zaznamenala letos rekordní účast přes 180 návštěvníků. Úvodní slovo přednesla ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. V první části konference se hovořilo o vztahu státní správy k horským střediskům a o informačních systémech v českých lyžařských areálech. Následovala panelová diskuze o současném legislativním rámci v oblasti bezpečnosti provozu lyžařských areálů a o souvisejících tématech, o kterých debatovali odborníci  ze zainteresovaných institucí. Více se můžete dozvědět níže v části "Obsah konference".

Společně s konferencí se uskutečnil dopolední legislativní work shop, v průběhu akce prezentace firem a po skončení konference 8.6.2016 i valná hromada AHS ČR. Všechny uvedené akce byly pouze pro členy asociace.

Zde je k dispozici Program konference. 

Více o akci najdete v materiálu Záznam z konference

Můžete si také prohlédnout jednotlivé prezentace: L.Knot - AHS ČR, A. Pangrác - CzechTourism, J. Brožek - Horská služba, Karl Fischbacher - Pichl - Reiteralm.

Hlavním partnerem konference je Skupina ČEZ.

3.11.2015 - Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací horských středisek ČR uspořádaly konferenci s názvem „Role státu při rozvoji turistického ruchu v horských střediscích“, která se uskutečnila 3. listopadu 2015 v Praze v Hotelu Kampa.

Konference měla podtitul „Jak ovlivňuje nový občanský zákoník a nakládání s pozemky ve vlastnictví státu fungování lyžařských areálů a horských středisek v ČR“ a jejím hlavním cílem bylo seznámit přítomné se specifickou situací horských středisek v ČR, srovnat výchozí podmínky se zahraničím a společně hledat možná řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a pro další rozvoj českých horských turistických oblastí. 

Konference se zúčastnilo na 70 hostů z řad organizací působících v cestovním ruchu, největších českých skiareálů, starostů horských měst a obcí a vrcholných zástupců ministerstev, jimi zřizovaných státních organizací a dalších složek státní správy.

Zde se můžete seznámit s obsahem příspěvků jednotlivých přednášejících: Martkéta Vogelová (odbor Institut turismu - CzechTourism), Jiří Bis (AHS ČR), Ondřej Špaček (KPMG Česká republika), Petr Hynek (AHS ČR), Alan Tomášek (Pec p. Sněžkou) a Zdeněk Zídek (Lipno n. Vltavou). Pozvánku na akci s podrobným programem a dalšími informacemi naleznete zde

Panelové diskuze se kromě výše uvedených prezentujících zúčastnili také: Václav Stránský (vedoucí Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR), Daniel Szórád, (generální ředitel Lesů ČR, s.p.), Dagmar Tyšerová (ředitelka Odboru hospodaření s majetkem státu Ministerstva financí ČR) a Jitka Mattyášovská (ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministertsva pro místní rozvoj ČR).

Všem zúčastněným děkujeme za otevřený a vstřícný přístup, který vnímáme jako základ pro další jednání, která by pomohla řešit nastíněné problémy ke spokojenosti všech zainteresovaných. 

 

20.10.2015 - Konference s názvem „Potřebujeme zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu?“ kterou pořádala Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací horských středisek ČR se konala 20. října 2015 v Praze v Hotelu Kampa.

Konference se zúčastnilo na 70 hostů a vystoupilo pět přednášejících. Akce si kladla za cíl posunout diskusi na téma chybějícího zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Hlavními tématy konference byly možnosti řešení struktury a financování cestovního ruchu v České republice a návrhy na úpravu související legislativy.

Přítomní zástupci organizací působících v cestovním ruchu se shodli na tom, že zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu - nebo alespoň některé jeho principy - nutně potřebují. Ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR však argumentovala tím, že zákon je z legislativních důvodů nyní neprůchodný. Bohužel však nemá ministerstvo konkrétnější plán, jak tuto oblast v dohledné době uspokojivě řešit.

Pod následujícími odkazy si můžete prohlédnout prezentace jednotlivých vystupujících: Jiří Bis, AHS; Petr Hynek, AHS; Ladislav Jurdík, Sitour Slovensko; Martina Thielová, CzechTourism. Prezentace MMR ČR zatím není k dispozici. Programem akce naleznete zde

 

Na jaro 2016 připravujeme konferenci AHS "Bezpečnost v českých lyžařských střediscích".

O optimální úrovni zajištění bezpečnosti a současném legislativním rámci budou diskutovat zástupci českých skiareálů, Horská služba ČR, MMR ČR a další subjekty z oblasti bezpečnosti na horách.  

 

3.-4.6.2015 - Seminář Sitour ve spolupráci s AHS ČR, Špindlerův Mlýn, 3.-4. 6. 2015

Kromě odborného legislativního work shopu pro členy AHS přinesla konference zajímavý program nejen pro představitele lyžařských areálů, ale i dalších institucí. Na místě byli také zástupci členských firem AHS ČR působících v oboru. Akce se zúčastnilo přes 120 hostů, kteří kromě shlédnutí velmi zajímavého programu měli možnost se vzájemně setkat i u večerního neformálního rautu. K dispozici je program akce, přednáška Jiřího Bise (AHS ČR) a společná prezentace Markuse Paleho (starosta Fiss) a  Bennyho Pregenzera (ředitel Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis).  

 

4.6.2015 - Konference AHS "Konkurenceschopnost českých horských středisek", Praha, 4. 6. 2015

Konference tématicky navazovala na seminář Sitour. Byla určena zejména pro zástupce státní správy, institucí a odbornou veřejnost, ale také pro zástupce lyžařských areálů a horských středisek. Zúčastnilo se přes 80 hostů. Zde si můžete prohlédnout program akce a prezentaci paní Martiny Pavláskové, ředitelky Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ostatní prezentace jsou k dispozici výše, protože zazněly již na semináři Sitour. Nabízíme vám také shrnutí akce a odkaz na stránky spolupořadatele akce - Institut veřejné diskuze, kde naleznete fotogalerii a další podrobnosti z konference.

 

AHS ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou diskuzi uspořádali 28.5.2014 v Praze konferenci s názvem "Jaká je současnost a budoucnost horských středisek v Čechách?"

Analytická fakta o horských střediscích v Čechách prezentovaná panem Zdeňkem Tůmou z KPMG a informace hostů z Rakouska a Itálie o fungování turistického ruchu na tamních horách byly základem pro debatu s odpovědnými zástupci státu a zástupců různých regionálních sdružení v ČR. V panelové diskuzi vystoupili i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Czech Tourismu, Českého olympijského výboru, zástupci starostů horských středisek, apod. Závěrečnou shrnující zprávu z konference naleznete zde

 

AHS spolupracovala na organizaci letošního ročníku semináře společnosti SITOUR, který se uskutečnil 27.5.2014 ve Špindlerově Mlýně 

Naše asociace se podílela především na obsahu semináře, protože zde poprvé v ČR byly představeny výsledky studie společnosti KPMG "Horská střediska v ČR, identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty". Více o studii si můžete přečíst zde.

Na semináři byly dále tradičně prezentovány výsledky a novinky společnosti SITOUR Česká republika a vystoupili také hosté ze zahraničí - Peter Schröcksnadel, předseda Rakouského lyžařského svazu, majitel 6 skiresortů, zakladatel spol. Sitour a také dva hosté z Itálie - Mario Vascelari, majitel skiresortů Marmolada a Tofana a Michael Mattesich, jednatel Sitour Marketing a Sitour Italia.