Asociace horských středisek ČR, o.s

Asociace horských středisek České republiky (AHS ČR) sdružuje provozovatele horských středisek a další organizace podílející se na turistickém ruchu na horách, a to za účelem efektivního prosazování jejich společných zájmů. Cílem je zlepšení podmínek pro jejich činnost, což by mělo vést k dalšímu rozvoji sportovních a volnočasových služeb poskytovaných v horských střediscích na území České republiky.

Výjezdní zasedání členů asociace k 10. výročí založení AHS ČR

Výjezdní zasedání členů asociace k 10. výročí založení AHS ČR

Ve dnech 19.-20.9.2023 se v hotelu Vinice Hnanice u NP Podyjí uskutečnilo u příležitosti 10 let fungování AHS setkání členů ...více

Školení pro elektrikáře lanových drah 2023

Školení pro elektrikáře lanových drah 2023 AHS ČR pořádá tradiční školení pro osoby pověřené řízením a činností na elektrickém zařízení ...více

Tiskový materiál o cyklistice na českých horách

Materiál o cyklistice na českých horách zpracovala AHS ČR ve spolupráci s agenturou AMI Communications. Cílem vzniku tohoto dokumentu a ...více

Archiv novinek

Český systém kvality služeb