Noví Členové a Partneři AHS ČR

Máme radost, že po zimní sezóně 2023/24 se ke spolupráci s AHS ČR přidaly další společnosti. Našimi novými Členy se ...více

Archiv novinek

O asociaci

Asociace horských středisek České republiky, o.s. (AHS ČR) byla založena 15. října 2013 v Praze. Aktuálně sdružuje 65 subjektů z řad provozovatelů lyžařských areálů, subdodavatelských firem a také zástupců horských měst a obcí. Seznam je k dispozici zde

Asociace horských středisek ČR se zaměřuje hlavně na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy. Pomáhá také při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských středisek a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. Sdružení spolupracuje i s dodavateli horských technologií a zařízení. 

Členem tohoto občanského sdružení může být jakákoliv právnická, nebo fyzická osoba, která je vlastníkem, či provozovatelem horského střediska, poskytovatelem služeb v horských střediscích, dodavatelem zařízení a vybavení horských středisek, sportovním klubem či jednotou a splní podmínky pro vznik členství dle stanov AHS. Jedná se tedy o asociaci sdružující nejen provozovatele lanovek, ale i další organizace působící na horách, včetně zástupců měst a obcí. Spolupracovat chceme se všemi, kteří mají zájem na rozvoji českých hor. 

Pro svůj rozvoj potřebují horská střediska silné sdružení, které je reprezentuje při jednání se státem, krajskými samosprávami a státními institucemi.

Úkolem asociace je tedy realizovat servis a plnit úkoly zadané členy AHS s cílem podpořit rozvoj služeb na našich horách. Návštěvníci by tak měli dostat lepší služby v rozvíjejících se moderních areálech.

Na mimořádné valné hromadě AHS ČR, o.s., konané dne 6.3.2014 v Praze, byl schválen vznik společnosti AHS ČR - servisní, s.r.o., která je ze 100% vlastněna AHS ČR, o.s.