Vláda dnes schválila nový kompenzační program pro lyžařské areály

11.1.2021 Rozhodnutí vlády, která dnes schválila kompenzační program pro lyžařské areály, samozřejmě vítáme. Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše argumenty ...více

Archiv novinek

O asociaci

Asociace horských středisek České republiky, o.s. (AHS ČR) byla založena 15. října 2013 v Praze.

Asociace horských středisek ČR se zaměřuje hlavně na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy. Pomáhá také při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských středisek a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. Sdružení spolupracuje i s dodavateli horských technologií a zařízení. 

Členem tohoto občanského sdružení může být jakákoliv právnická, nebo fyzická osoba, která je vlastníkem, či provozovatelem horského střediska, poskytovatelem služeb v horských střediscích, dodavatelem zařízení a vybavení horských středisek, sportovním klubem či jednotou a splní podmínky pro vznik členství dle stanov AHS. Jedná se tedy o asociaci sdružující nejen provozovatele lanovek, ale i další organizace působící na horách, včetně zástupců měst a obcí. Spolupracovat chceme se všemi, kteří mají zájem na rozvoji českých hor. 

Pro svůj rozvoj potřebují horská střediska silné sdružení, které je reprezentuje při jednání se státem, krajskými samosprávami a státními institucemi.

Úkolem asociace je tedy realizovat servis a plnit úkoly zadané členy AHS s cílem podpořit rozvoj služeb na našich horách. Návštěvníci by tak měli dostat lepší služby v rozvíjejících se moderních areálech.

Na mimořádné valné hromadě AHS ČR, o.s., konané dne 6.3.2014 v Praze, byl schválen vznik společnosti AHS ČR - servisní, s.r.o., která je ze 100% vlastněna AHS ČR, o.s.