Aktuální přehled podpory státu v oblasti vysokých cen energií_2.11.2022

Členům AHS ČR zasíláme průběžně podrobné informace o vyjednávání se státem v oblasti podpory podnikatelů v horských střediscích v oblasti vysokých cen energií.

V kategorii maloodběratelů a Malých a středních podniků (MSP) je situace řešena Nařízením vlády platné od 7.10.2022K dispozici jsou přehledné tabulky dosavadní schválené podpory pro MSP, kterou najdete ZDE a také přehledné podmínky poskytnutí podpory ZDE

Vláda dne 2.11.2022 toto nařízení vlády č. 298/2022 novelizovala (nové znění s vyznačením změn zde). Uvedená novelizace nařízení vlády by neměla mít žádný vliv na běžné společnosti z řad členů AHS. Přijaté změny totiž jen odstraňují legislativní překážku, kvůli které se až dosud vládou nařízení zastropování cen elektřiny a plynu netýkalo některých organizací (především a veřejných), případně pro MSP byl zrušen množstevní limit roční spotřeby plynu 4 200 MWh.

 Pro Velké podniky, kterých se zatím netýkala téměř žádná podpora, jsme žádali také o adekvátní podporu, protože tvoří téměř 30% trhu v oblasti lyžařských areálů. Na zasedání vlády konaném 19.10.2022 došlo k rozšíření podpory i pro Velké podniky formou částečných kompenzací za náklady na energie, které odpovídají kritériím Dočasného krizového rámce EK. 

MPO ČR dne 2.11.2022 zveřejnilo výzvu z programu podpory pro Velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu. Jedná se o kompenzační program, který oprávněným žadatelům poskytne dotaci 30 % způsobilých nákladů s celkovým max. limit 45 milionů korun. Žádat o dotaci mohou podnikatelé u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně. Další informace najdete zde.

Další informace nejen k zastropování cen energií jsou na webu www.energiezamene.cz.