Opatření proti koronaviru ze dne 13.3.2020 znamenají také uzavření venkovních sportovišť

AHS přináší informaci o aktuálním stavu opatření vlády ČR proti šíření koronaviru v části, ve které se tato dotýkají činnosti jednotlivých členů:

Od zítřejšího dne, tj. od soboty 14.3.2020 od 6:00 hod. ráno je zakázána přítomnost veřejnosti v bazénech a infocentrech, dále venkovních i vnitřních sportovištích při současné přítomnosti/účastí více než 30 osob. Je zjevné, že venkovními sportovišti jsou i sjezdovky, jump parky, kluziště nebo jiná venkovní sportoviště v lyžařských areálech. Provoz lyžařských areálů není výslovně zakázán, ovšem je umožněn pouze při splnění výše uvedené podmínky počtu osob. Zdůrazňujeme, že do tohoto počtu je třeba zahrnovat i pracovníky areálů a souvisejících provozoven, pokud se pohybují na těchto venkovních sportovištích.

Samotného provozu lanových drah, který podléhá zákonu o drahách, se podle našeho názoru omezení zatím netýká a jejich provoz bez spojení se sjezdovkou či jinými atrakcemi, tj. např.  pro skialpinisty, běžkaře, nebo běžné turisty je tak zatím možný.

Zpravodajské servery informují také o tom, že bude zakázána přítomnost veřejnosti "v turistických centrech“, míněna jsou turistická informační centra.

Až večer bylo zveřejněno přesné znění jednotlivých opatření - k dispozici je zde. Oficiální usnesení vlády týkající se přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb je zde. Je velmi stručné a obsahuje výše uvedená sdělení z médií, čímž potvrzuje naše závěry o tom, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

Upozorňujeme, že restrikcím podléhají i některé další turistické služby, které nejsou definovány jako sportoviště - souvisí to s tímto včera zveřejněným opatřením:  Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.