Informace k novele zákona o místních poplatcích

AHS ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Wimětal & Partneři zpracovaly právní analýzu obsahu zákona o místních poplatcích po novele účinné od 1. 1. 2020 s důrazem na praktické užití pro obce. Jedná se o jakousi "kuchařku" pro představitele obcí, ale i další zaintereasované strany, která přináší nejen přehled hlavních změn v novele, ale zejména praktická doporučení, jak tyto novinky využít. Cílem by mělo být připravit příslušné obecně závazné vyhlášky obcí tak, aby se nastavilo spravedlivé a efektivní fungování poplatku z pobytu, které povede k udržení a rozvoji cestovního ruchu v daném místě.

Pro členy AHS ČR jsou materiály k dispozici v členské sekci Legislativa.