Jednání legislativní komise AHS proběhne v pátek 31.1.2014

Členové legislativní komise AHS se sejdou v Hradci Králové, aby projednali a vyhodnotili plnění zadaných úkolů z poslední schůze a stanovili další témata, kterými se budou zabývat. 

Ve fázi debaty nad téměř hotovou analýzou se nachází problematika přenositelnosti časových jízdenek. Jednat se bude především o tom, jak tento připravený právní rozbor aplikovat a jaké kroky musí následovat k tomu, aby byl co nejvíce využitelný pro členské organizace AHS. 

Další zadané téma je dopad novelizace občanského zákoníku na liniové stavby. Zde byl stanoven horizont dokončení na únor/březen. Vzhledem ke složitosti problematiky bude komise projednávat dosud zjištěná fakta.

Dále budou řešena další potencionální témata, která by měla být analyzována a bude stanovena strategie a časový harmonogram k jejich realizaci.