Konference AHS ČR 28.5.2014 v Praze

AHS ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou diskuzi uspořádali konferenci s názvem "Jaká je současnost a budoucnost
horských středisek v Čechách?"

Analytická fakta o horských střediscích v Čechách prezentovaná panem Zdeňkem Tůmou z KPMG a informace hostů z Rakouska a Itálie o fungování turistického ruchu na tamních horách byly základem pro debatu s odpovědnými zástupci státu a zástupců různých regionálních sdružení v ČR. V panelové diskuzi vystoupili i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Czech Tourismu, Českého olympijského výboru, zástupci starostů horských středisek, apod. Závěrečnou shrnující zprávu z konference naleznete zde