Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo "metodiku" pro skiareály v jednotlivých stupních PES

Pracovní skupina zástupců MPO, NSA, AHS a dalších organizací a samozřejmě MZd se již dříve shodla na rámcových pravidlech opatření pro skiareály v jednotlivých stupních PES. I když je třeba legislativně vycházet zejména z konkrétních znění jednotlivých usnesení vlády o mimořádných opatřeních, je dobré tato rámcová pravidla registrovat a používat je v opatřeních jednotlivých skiareálů. 17.12.2020 byla tato podkladová tabulka zveřejněna na stránkách MZd. 

Chybně je v ní ale uveden maximální počet osob pro výuku v lyžařských školách - správně má být ve 4 stupni PES počet 5 osob + 1 instruktor (tak je uvedeno v příslušném usnesení vlády).