Možný odklad splátek pachtovného za pozemky s.p. Lesy ČR v roce 2022

Informace pro provozovatele lyžařských areálů v ČR

AHS ČR žádala pro provozovatele lyžařských areálů v ČR za pozemky obhospodařované s.p. Lesy ČR o slevu na nájemném, případně o odklad platby nájemného.

Na jaře 2021 s.p. Lesy ČR naši žádost vyřídil tak, že souhlasil s odkladem splátek nájemného za rok 2021, ale s požadavkem na snížené nájemného nás odkázal na svého zřizovatele, tedy Ministerstvo zemědělství ČR.

Po opakovaných jednáních jsme v závěru roku 2021 obdrželi rozhodnutí s.p. Lesy ČR, ve kterém souhlasí s odkladem splátek nájemného / pachtovného za pozemky LČR i pro rok 2022. Slevu však dle jejich vyjádření nelze poskytnout. Podrobnější informace naleznete zde.

LČR tedy poskytnou odklad plateb za nájemné i za rok 2022 tak, že splatnost faktur bude posunuta k 14.2.2023. To je podmíněno podáním žádosti jednotlivými provozovateli lyžařských areálů – možný vzor takové žádosti naleznete zde.

I když se přes maximální úsilí nepodařilo vyjednat slevu z nájemného, doufáme, že alespoň částečně pomůže nabídka dalšího odkladu plateb za nájemné.