Od 1.1.2024 bude VZP ČR poskytovat příspěvek ve výši 2000 Kč na lyžařský výcvik organizovaný školou

VZP ČR bude od 1. 1. 2024 z fondu prevence poskytovat v rámci příspěvku na pohybové aktivity dětí také příspěvek na lyžařské kurzy.

Administrace této podpory bude velmi jednoduchá, a to pomocí formuláře VZP. Vysílající škola na něm pouze potvrdí účast dítěte na organizovaném lyžařském kurzu, což bude sloužit jako doklad o úhradě kurzu, na jehož základě VZP vyplatí příspěvek ve výši 2000 Kč.

Za AHS jsme velmi rádi, že se podařilo dotáhnout iniciativy ke vznik finanční podpory školních lyžařských kurzů, protože tato agenda patří mezi základní priority AHS.

Zavedení tohoto příspěvku za AHS velmi vítáme. ČR se přidala k zemím, které takovou podporu pro lyžařské kurzy poskytují a ukázala, že chápe přínosy, které tento krok má.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.