Od 15.2.2022 platí nově minimální omezení pro příjezd zahraničních návštěvníků do ČR

Naší společnou snahou bylo, aby se změnila pravidla pro příjezd cizinců do ČR. Po úpravách protiepidemických podmínek platných od minulého čtvrtka v ČR (zrušení předkládání O-N) totiž docházelo k disproporci v tom, že pro cizince stále platila původní, přísnější pravidla pro vstup do ČR. To mělo negativními dopady zejména na cestovní ruch a v případě horských středisek docházelo k významným každodenním ztrátám na tržbách.

Proto vítáme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZdr) vydalo nové Ochranné opatření pro vstup cizinců do ČR, které platí již od 15.2.2022.

Pro některé případy se přeshraniční pohyb téměř zcela uvolňuje – například pokud přijede občan EU individuální dopravou, nepotřebuje pro překročení hranic (a následně ani poskytnutí služeb v ČR) téměř vůbec nic!

Uvádíme některé hlavní informace pro příjezdy ze zemí Evropské unie:

  • Omezuje se význam barevného odlišení zemí dle míry rizika nákazy (tzv. semafor)
  • Zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář.
  • Pro osoby očkované a s prodělanou nemocí (O-N) nejsou vyžadovány žádné předvstupní ani následné testy (dosud platilo jen pro osoby po 3. dávce).   
  • Neočkovaným osobám stačí předvstupní antigenní test (platnost 24 hodin), nebo PCR test (72 hod.), přičemž žádný následný test není vyžadován (dosud povinnost PCR testu na vstupu i následně).
  • Předvstupní antigenní test, ani další povinnosti nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou - vyplývá z výjimky z některých opatření uvedené v bodě I. 8
  • Žádná omezení se nadále netýkají dětí do 12 let věku.
  • Zůstává výjimka z povinností pro cesty z bezprostředně sousedících zemí v délce trvání do 24 hodin.

Budeme se podílet na zveřejnění těchto nových podmínek, aby pomohly cestovnímu ruchu u nás.