Od 22.11.2021 mají lyžařská střediska jasná pravidla pro provoz v zimní sezóně 2021/22

Vláda ČR na svém zasedání 5.11.2021 schválila nové znění mimořádného opatření pro obchody a provozovny služeb (to bylo později upraveno do podoby krizového opatření), kde jsou v bodě II./10. popsána pravidla pro fungování lyžařských areálů na zimní sezónu. 

Základem je opatření, že kromě dětí do 12 let věku budou moci využít lanovky a vleky jen návštěvníci, kteří se prokáží platným certifikátem ON (Očkování, nebo prodělaná Nemoc). Kontrola dokladu ON bude probíhat při nákupu skipasu (v pokladně i v online prostředí). Výše uvedené neplatí pro děti do 12 let. Některé skupiny (mládež 12-18 let; rozočkovaní; kontraindikovaní) se budou moci prokazovat i platným PCR testem.

Celé znění krizového opatření naleznete zde. Uvádíme i stručný přehled pravidel v této infografice. K vydaným pravidlům vydala AHS krátké prohlášení.  

Pro členy AHS jsme zpracovali výkladová stanoviska k jednotlivým ustanovením mimořádného opatření pro skiareály.