Poradenská společnost KPMG dokončila první etapu studie o horských areálech

Jak jsem již na stránkách informovali, na zakázku AHS je zpracovávána studie na téma "Podpůrné argumenty činnosti horských středisek a identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty".

V posledním týdnu měsíce ledna bude ukončena první fáze studie - sběr dat od horských areálů.

Všem střediskům, která internetový dotazník KPMG vyplnila, touto cestou děkujeme. Jsme přesvědčeni, že hotová analýza bude užitečným nástrojem, který napomůže k podpoře a dalšímu rozvoji horských areálů v České republice.