Uskutečnilo se pracovní setkání členů AHS a spolupracujícíh subjektů

V pondělí 3.února se v Praze uskutečnilo setkání řádných členů AHS a organizací, které o činnost asociace projevují aktivní zájem. Zúčastnilo se celkem 23 zástupců z 19 subjektů z řad členů i nečlenů AHS, omluvili se zástupci 4 areálů.

Přítomní byli informováni o dotazníkovém šetření, jehož cílem je vytvoření cenových map nájemních pozemků a o dalších chystaných krocích v této záležitosti. Byly prezentovány výsledky práce legislativní komise, zejména majetkoprávní vztahy v souvislosti s novelizací občanského zákoníku a téma přenositelnosti časových jízdenek.

Zúčastnění se také dohodli na přechodu na novou formu občanského sdružení a na založení dceřinné organizace AHS, s.r.o. Zazněly také informace o příprava jarní oborové konference. 

V rámci programu byl samozřejmě vytvořen i prostor pro aktuální problémy jednotlivých členů sdružení a dalších organizací.