Řízení cestovního ruchu v ČR

Debata o kompetencích v řízení cestovního ruchu u nás probíhala intenzívně celé léto. Impulsem bylo plánované sloučení státních agentur CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest do jedné s tím, že část kompetencí v cestovním ruchu se tímto krokem dostane do gesce Ministerstva průmyslu. Přitom by ale dosavadní řízení cestovního ruchu zůstalo pod Ministerstvem pro místní rozvoj. Proti tomuto záměru prostestovala i AHS ČR a to prostřednictvím SOCR ČR. Aktuální závěry k této záležitosti si můžete přečíst v tomto článku.