Školení pro elektrikáře lanových drah 2023

Školení pro elektrikáře lanových drah 2023

AHS ČR uspořádala tradiční školení pro osoby pověřené řízením a činností na elektrickém zařízení lanových drah. 

Školení proběhlo ve dnech 11.-12.10.2023 v hotelu Svornost v Praze.

Zde je pro informaci k dispozici Pozvánka na školení.