Školení vedoucích provozu lanových drah bude v říjnu 2021

Vzhledem k protiepidemickým opatřením a diverzifikaci termínů konání, uspořádá AHS ČR školení pro vedoucí provozu lanových drah na začátku října 2021.

Konkrétní místo a datum školení zveřejníme v průběhu léta po dohodě se školiteli a v návaznosti na podmínky v místě konání.