Upozornění na povinnost doplnění zápisu do obchodního rejstříku

Od 1. ledna 2018 byla v České republice zřízena evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob, kdy novou povinností právnických osob je zápis skutečného majitele právnické osoby do veřejného rejstříku. Veškeré informace o tom, kdo se do rejstříku zapisuje a další informace, naleznete v sekci Legislativní činnost.