V pátek 15.11.2013 zasedala legislativní komise AHS

Na svém prvním zasedání projednala legislativní komise AHS dvě základní aktuální témata, kterými se nyní členové komise i externí právníci budou zabývat.

Jedná se o právní analýzu legislativní úpravy přenositelnosti časových jízdenek (včetně lyžařských permanentek). Cílem je zpřesnit výklad příslušných ustanovení vyhlášky MDS č. 175/2000 Sb. a souvisejících předpisů a následně vznik "manuálu" pro potřeby členů AHS.

Dalším tématem je dopad novelizace občanského zákoníku a souvisejících právních norem na vlastnické vztahy u liniových staveb lanových drah a vleků.

Byly určeny i principy práce komise a další témata, kterými je nutno se v krátkém časovém horizontu zabývat.