V říjnu se AHS účastnila několika akcí na podporu fungování cestovního ruchu a horských středisek

11.10.2023 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil kulatý stůl na téma „Co brání rozvoji a výstavbě lanových drah na území ČR“. Akci zaštítil předseda podvýboru pro cestovní ruch poslanec Jan Kubík a zúčastnili se jí zástupci ČUCR, ALDR, SMO a také AHS.

Projednány byly hlavní důvody, které brání dostatečnému rozvoji výstavby nejen lanových drah, ale i ostatní infrastruktury v lyžařských areálech. Jedním ze závěrů kulatého stolu je záměr svolat na půdě PsP ČR jednání se zástupci MF ČR na téma nedostatečné délky pronájmů pozemků v majetku státu.

16.10.2023 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR jednání zástupců AHS s předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem, senátory J. Sobotkou, J. Zemanem a náměstky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Cílem bylo upozornit na zásadní pozitivní význam cestovního ruchu pro méně rozvinuté regiony v horských oblastech ČR a pojmenovat základní problematické body, se kterými se odvětví cestovního ruchu v horských oblastech potýká. Současně byl definován vliv jednotlivých ministerstev na řešení problematiky horských regionů. Výstupem z jednání jsou i konkrétní kroky, které by některé problémy pomohly řešit.

17.10.2023 uspořádal SOCR ČR odborný seminář „Význam a přínos cestovního ruchu pro českou ekonomiku. Akce se uskutečnila na MPO ČR a zúčastnili se jí nejen zástupci mnoha segmentů cestovního ruchu, ale i zástupci ministerstev a státních institucí. Program celé akce se jmény vystupujících naleznete zde.

Seminář upozornil na význam cestovního ruchu pro naši ekonomiku a definoval hlavní výzvy a priority. K tématu vznikl i tento shrnující materiál "Priority cestovního ruchu v ČR".