Výkonný výbor AHS ustanovil pracovní komise

Na společném zasedání výkonného výboru a kontrolní komise AHS, které se uskutečnilo 4.11.2013 v Praze, byly projednány podstatné záležitosti fungování asociace.

Byl nastaven způsob práce výkonného výboru a kroky k zabezpečení provozu asociace. Upřesněn byl rozpočet schválený na ustavující valné hromadě a projednán způsob výběr subdododavatelských firem. Výkonný výbor schválil strategii AHS vůči partnerským organizacím a institucím.

Podařilo se také prodiskutovat strukturu pracovních komisí, určit vedoucí jednotlivých skupin,navrhnout personální obsazení a zejména také stanovit obsah práce pro jednotlivé komise.

Členové VV a KK AHS se také shodli na hlavních úkolech, které by měly být řešeny v nejbližším období.

Pracovní náplně jednotlivých komisí naleznete zde.