Opatření vlády proti koronaviru ze dne 10.3.2020 se nevztahují na lyžařské areály

Aktuální opatření vlády v souvislosti se sířením nákazy koronaviru je k dispozici zde. Z textu opatření vyplývá obecný rozsah zákazu i jeho časová účinnost.

Po konzultaci věci se spolupracující advokátní kanceláří jsme toho názoru, že na běžný provoz lyžařského areálu předmětné opatření nedopadá a tento provoz tak není třeba podle našeho názoru v souvislosti s tímto mimořádným opatřením zatím nikterak omezovat. Stejný závěr platí i pro poskytování stravovacích a ubytovacích služeb.

Více informací nalezente zde.