V první části uvádíme základní informace o Českém systému kvality služeb (ČSKS) a níže naleznete aktuální hodnocení horských středisek dle ČSKS

 

Český systém kvality služeb

Pracujete ve službách cestovního ruchu? Chcete se neustále zlepšovat? Pak je nejvyšší čas zapojit se do Českého systému kvality služeb.

Kdo se rozhodne do systému začlenit a projde úspěšnou certifikací, získá značku „Q“. Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka. Napovídá mu, že se setkává s profesionálním přístupem a permanentní snahou zkvalitňovat poskytované služby.

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílí profesní asociace.         

TECHNICKÝ PŘEDPOKLAD KVALITY pro služby horských areálů

Majitelé a provozovatelé horských areálů, kteří mají zájem se do ČSKS zapojit, musí nejprve splnit tzv. technický předpoklad kvality. Tím se rozumí mít platný certifikát Hodnocení horských areálů ČR (pevné a elektronické hodnocení) vydaným Asociací horských středisek ČR.

PROČ se zapojit? 

Získáte náskok před konkurencí. Cílevědomé řízení kvality navíc snižuje náklady a riziko vzniku stresových situací.

Každoročně pořádáme pro pracovníky certifikovaných organizací odborné vzdělávací kurzy (nejen pro vyškolené Trenéry kvality, ale i pro ostatní). Jedná se např. o školení zaměřená na sociální sítě, řešení stížností nebo psychologii reklamy.

Všechna školení jsou pro vás zdarma! Sledujte aktuality na www.csks.cz.

JAK získat certifikát?

Absolvujete dvoudenní školení a získáte kvalifikaci tzv. Trenéra kvality. Nabyté vědomosti vám umožní zpracovat požadovanou elektronickou dokumentaci, kterou předložíte k posouzení Hodnotitelskému centru, a následuje rozhodnutí o udělení certifikátu. Termíny vypsaných školení ČSKS pro rok 2020 průběžně zveřejňujeme na webu ČSKS – sledujte aktuality.

KDE je značka Q vidět?

Aby se značka „Q“ rozšířila do povědomí veřejnosti, realizuje ČSKS propagační aktivity. Využívá v nich mimo jiné originální animované spoty. Sledujte náš Facebookový profil a budete mít přehled o nově certifikovaných subjektech, ale i dalších zajímavostech ze světa kvality a ČSKS.

Základ je ale u vás. Získejte certifikát Českého systému kvality služeb a chlubte se se značkou „Q“ v rámci svých marketingových aktivit.

Bližší informace k získání certifikátu jsou dostupné na www.csks.cz.

Podívejte se také na web pro koncové klienty www.sluzbyQ.cz.

KONTAKT

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Specializované pracoviště ČSKS

Vinohradská 46
120 41 Praha 2
www.csks.cz
info@csks.cz  

 

 

Podrobnější informace o Hodnocení horských středisek ČR   

Toto hodnocení organizuje AHS ČR ve spolupráci se společností Sitour Česká republika od zimní sezóny 2017. Zde jsou k dispozici podrobná Pravidla pro hodnocení horských středisek.   

V rámci ČR získalo k 30.6.2020 certifikát 45 horských středisek, průměrné hodnocení je 7,8 bodu z 10, přičemž v průměru bylo každé středisko hodnoceno okolo 387 respondenty. Projekt samozřejmě dále pokračuje a vyhodnocení formou zaslání aktualizovaného certifikátu proběhne vždy dvakrát ročně - po zimní a letní sezóně.

Podrobná tabulka s rozdělením horských středisek do kategorií a také výsledky dosavadního hodnocení jsou k dispozici zde

Podrobnější informace a další souvislosti najdete v tomto shrnujícím materiálu.

 

Pro více informací kontaktujte Specializované pracoviště ČSKS na e-mailu info@csks.cz