V první části uvádíme základní informace o Českém systému kvality služeb (ČSKS) a níže naleznete aktuální hodnocení horských středisek dle ČSKS

 

Český systém kvality služeb

Pracujete ve službách cestovního ruchu? Chcete se neustále zlepšovat a zaujmout zákazníky? Pak je nejvyšší čas zapojit se do Českého systému kvality služeb.

Kdo se rozhodne do systému začlenit a projde úspěšnou certifikací, získá značku „Q“. Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka. Napovídá mu, že se setkává s profesionálním přístupem a permanentní snahou zkvalitňovat poskytované služby.

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílí profesní asociace.         

TECHNICKÝ PŘEDPOKLAD KVALITY pro služby horských areálů

Majitelé a provozovatelé horských areálů, kteří mají zájem se do ČSKS zapojit, musí nejprve splnit tzv. technický předpoklad kvality. Tím se rozumí mít platný certifikát Hodnocení horských areálů ČR (pevné a elektronické hodnocení) vydaným Asociací horských středisek ČR.

PROČ se zapojit? 

Získáte náskok před konkurencí. Kvalitní služby jsou pro zákazníky důležitým filtrem při jejich výběru a nákupu. Spokojenost s nimi je také hlavním důvodem dalšího doporučení. Navíc vám management kvality pomůže zoptimalizovat i vaše interní procesy, což může vést ke snižování nákladů a zvyšování vašeho zisku.

Kromě základního tréninku managementu kvality, pořádáme každoročně pro pracovníky certifikovaných organizací odborné vzdělávací kurzy (nejen pro vyškolené Trenéry kvality, ale i pro ostatní kolegy). Jedná se např. o školení zaměřená na sociální sítě, řešení stížností nebo psychologii reklamy.

Všechna školení jsou pro vás zdarma! Sledujte aktuality na www.csks.cz.

JAK získat certifikát?

Registrujete se do systému, absolvujete dvoudenní školení a získáte kvalifikaci tzv. Trenéra kvality. Nabyté vědomosti vám umožní zpracovat požadovanou elektronickou dokumentaci. Ta vysvětluje, jakým způsobem plánujete ve své organizaci management kvality uplatňovat. Dokumenty jsou následně předloženy k posouzení Hodnotitelskému centru, a následuje rozhodnutí o udělení certifikátu. Termíny vypsaných školení ČSKS průběžně zveřejňujeme na webu ČSKS – sledujte aktuality.

KDE je značka Q vidět?

Aby se značka „Q“ rozšířila do povědomí veřejnosti, realizuje ČSKS propagační aktivity v celostátních médiích. Sledujte náš Facebookový profil a budete mít přehled o nově certifikovaných subjektech, ale i dalších zajímavostech ze světa kvality a ČSKS. Také spolupracujeme s volnočasovým portálem Kudy z nudy, na kterém představujeme certifikované subjekty ve spojení s tisíci tipy na kratší i delší výlety a akce po celé České republice.

Základ je ale u vás. Získejte certifikát Českého systému kvality služeb a chlubte se se značkou „Q“ v rámci svých marketingových aktivit.

Bližší informace k získání certifikátu jsou dostupné na www.csks.cz.

Podívejte se také na web pro koncové klienty www.sluzbyQ.cz.

KONTAKT

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Specializované pracoviště ČSKS

Vinohradská 46
120 41 Praha 2
www.csks.cz
info@csks.cz  

 

 

Podrobnější informace o Hodnocení horských středisek ČR   

Toto hodnocení organizuje AHS ČR ve spolupráci se společností Sitour Česká republika od zimní sezóny 2017. Zde jsou k dispozici podrobná Pravidla pro hodnocení horských středisek.   

V rámci ČR získalo k 30.6.2020 certifikát 45 horských středisek, průměrné hodnocení je 7,8 bodu z 10, přičemž v průměru bylo každé středisko hodnoceno okolo 387 respondenty. Projekt samozřejmě dále pokračuje a vyhodnocení formou zaslání aktualizovaného certifikátu proběhne vždy dvakrát ročně - po zimní a letní sezóně.

Podrobná tabulka s rozdělením horských středisek do kategorií a také výsledky dosavadního hodnocení jsou k dispozici zde

Podrobnější informace a další souvislosti najdete v tomto shrnujícím materiálu.

 

Pro více informací kontaktujte Specializované pracoviště ČSKS na e-mailu info@csks.cz