V první části naleznete informace o Hodnocení horských středisek a níže jsou základní data o Českém systému kvality služeb (ČSKS), který byl ale v polovině roku 2021 ukončen. 

 

Informace o Hodnocení horských středisek ČR   

Toto hodnocení organizuje AHS ČR ve spolupráci se společností Sitour Česká republika od zimní sezóny 2017. Zde jsou k dispozici podrobná Pravidla pro hodnocení horských středisek.   

Podrobná tabulka s rozdělením horských středisek do tří velikostních kategorií a také aktuální stav hodnocení (nyní k 8.12.2021) jsou k dispozici zde

V rámci ČR získalo k 30.6.2020 certifikát 45 horských středisek, průměrné hodnocení je 7,8 bodu z 10, přičemž v průměru bylo každé středisko hodnoceno okolo 387 respondenty. Projekt samozřejmě dále pokračuje a vyhodnocení formou zaslání aktualizovaného certifikátu proběhne vždy dvakrát ročně - po zimní a letní sezóně. Celkové stručné hodnocení sezóny 2019/20 najdete v tomto shrnujícím materiálu.  

 

Český systém kvality služeb

TENTO PROJEKT BYL V PRŮBĚHU ROKU 2021 ZRUŠEN!

Základní informace o ČSKS: vlastníkem systému bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, funkci realizátora plnila agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílely profesní asociace.    

Kdo chtěl získat certifikace a značku „Q“, musel nejdříve splnit tzv. technický předpoklad kvality. Tím byl platný certifikát Hodnocení horských areálů ČR (pevné a elektronické hodnocení) vydaným Asociací horských středisek ČR. Následně se žadatel zapojil do školení a nastavil procesy tak, aby získal certifikát.

Původní stránky, které již ale také ukončily provoz, najdete na www.csks.cz.