Odborné semináře a konference AHS ČR 

 

Konference horských středisek 2023

Konference horských středisek se letos konala v úterý 23.5.2023 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a následující den proběhla i valná hromada AHS (viz sdělení níže). Program konference je k dispozici zde.

Akce se zúčastnilo téměř 170 hostů z řad provozovatelů lyžařských areálů, horských obcí a dalších subjektů působících v českých horských střediscích. Přítomni byli i hosté z MMR ČR, CzechTourism, SOCR ČR a dalších spolupracujících organizací. Na konferenci vystoupilo přes 10 přednášejících, ve členské sekci jsou k dispozici i jednotlivé prezentace.

 

Konference horských středisek 2022

Tradiční Konference horských středisek pořádaná Sitour ČR a AHS se letos uskutečnila ve dnech 7. - 8. 6. 2022 v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně.

Akce se zúčastnilo téměř 170 hostů ze 77 lyžařských areálů a dalších organizací. Mezi vystupujícími byli i poradce ministra I. Bartoše pan Martin Jiránek, ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, generální ředitel skiareálu Madonna di Campiglio Bruno Felicetti a další - viz program akce.

Prezentace přednášejících na konferenci naleznete v členské sekci v záložce Konference, semináře zde.  

Členské firmy AHS ČR měly možnost využít nabídky na prezentaci svých výrobků a služeb - podrobnosti najdete zde.

 

Konference horských středisek 2021

Konference horských středisek / Seminář Sitour ČR se letos uskutečnil ve středu 8.9.2021 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a předcházel jednání valné hromady AHS, která proběhla 9.9.2021 (viz sdělení níže). Téma konference bylo "Současnost a budoucnost zimních středisek" a již tradičně se uskutečnilo formou prezentací a následné panelové diskuze. 

Zde je pro informaci Program konference.

K dispozici jsou jednotlivé přednášky: Informační systémy v Českých skiareálech (M. Jurdík, Sitour); Horská střediska ČR za uplynulý rok (L.Knot, AHS); Skiareál Saas Fee (S. Bumann, Saastal Bergbahnen); Odběry vody a akumulační nádrže pro technické zasněžování (P. Treml, VÚV Praha); Komunikace v sezóně 2020/21 (P. Novák, AMI). 

Před konferencí se pro členy AHS uskuteční legislativní seminář, zde je k dispozici jeho program

Členské firmy AHS ČR mají možnost využít nabídky na prezentaci svých výrobků a služeb - podrobnosti najdete zde.

 

Konference horských středisek 2020

Konference horských středisek, Seminář Sitour ČR i valná hromada AHS ČR byly plánovány na polovinu května 2020, následně přeloženy na září / říjen 2020, ale nakonec musely být zrušeny. Jen valná hromada proběhla formou online.  

 

Konference horských středisek 2019

Konference horských středisek / Seminář Sitour ČR se letos uskutečnil ve středu 15.5.2019 na hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Téma akce bylo "Rozvoj a limity provozu zimních středisek". Konference proběhla již tradičně formou prezentací a následné panelové diskuze. 

Na konferenci vystoupili: Milan Jurdík (Sitoru ČR), ředitel agentury CzechTourism Jan Herget s kolegy Martinem Šlajchrtem a Ondřejem Špačkem; Libor Knot (AHS ČR); Ondřej Špaček (CE Traffic) a Helmut Holzinger (Hinterstoder/Wurzeralm). Následné panelové diskuze se zúčastnil také Petr Vít (nezávislý vodohospodář), Jaromír Lukáš (soudní znalec), Petr Hynek (SkiResort Černá hora-Pec) a Zdeněk Vítek (starosta Lipna n. Vltavou). Zde je k dispozici Program konference.

Ke konferenci jsme vydali také tuto tiskovou zprávu.

Následující den, ve čtvrtek 16.5.2019, se uskutečnila valná hromada AHS ČR, z.s., na které byla novou prezidentkou asociace zvolena paní Kateřina Neumannová.

 

Konference horských středisek 2018 se uskutečnila ve Špindlerově Mlýně ve dnech 23.-24.5.2018

Konference horských středisek / Seminář Sitour ČR proběhla ve středu 23.5.2018 na hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Téma akce bylo „Klíčové faktory rozvoje horských středisek“. Konference proběhla nejen formou prezentací, ale také prostřednictvím panelové diskuze, které se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Zde jsou k dispozici: Program konference, prezentace CzechTourismuAHSP.Hynka a kolegů ze Seefeld, Rakousko.

Dopoledne před konferencí se uskutečnil již tradiční legislativní seminář pro členy AHS ČR.  

Následující den, ve čtvrtek 24.5.2018, se uskutečnila valná hromada AHS ČR, z.s.

 

Konference horských středisek - Špindlerův Mlýn, 31.5.2017

Tradiční konference horských středisek - Seminář Sitour ČR se uskuteční ve dnech 31.5.-1.6.2017 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Téma letošního ročníku je "Současnost a budoucnost lyžařských areálů". Kromě zajímavých tuzemských prezentací se můžeme těšit i na vystoupení zahraničních hostů. Program akce je k dispozici zde.

Před zahájením Konference 31.5.2017 dopoledne proběhne i legislativní work shop pro členy AHS. 

Následující den, ve čtvrtek 1.6.2017, se na stejném místě uskuteční valná hromada AHS ČR. Pozvánku najdete zde.

 

7. - 8. 6. 2016 - Seminář Sitour - Konference horských středisek ČR, Špindlerův Mlýn. Hlavní téma: "Bezpečnost v českých lyžařských střediscích". 

Seminář Sitour - Konference horských středisek ČR, zaznamenala letos rekordní účast přes 180 návštěvníků. Úvodní slovo přednesla ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. V první části konference se hovořilo o vztahu státní správy k horským střediskům a o informačních systémech v českých lyžařských areálech. Následovala panelová diskuze o současném legislativním rámci v oblasti bezpečnosti provozu lyžařských areálů a o souvisejících tématech, o kterých debatovali odborníci  ze zainteresovaných institucí. Více se můžete dozvědět níže v části "Obsah konference".

Společně s konferencí se uskutečnil dopolední legislativní work shop, v průběhu akce prezentace firem a po skončení konference 8.6.2016 i valná hromada AHS ČR. Všechny uvedené akce byly pouze pro členy asociace.

Zde je k dispozici Program konference. 

Více o akci najdete v materiálu Záznam z konference

Můžete si také prohlédnout jednotlivé prezentace: L.Knot - AHS ČR, A. Pangrác - CzechTourism, J. Brožek - Horská služba, Karl Fischbacher - Pichl - Reiteralm.

Hlavním partnerem konference je Skupina ČEZ.

3.11.2015 - Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací horských středisek ČR uspořádaly konferenci s názvem „Role státu při rozvoji turistického ruchu v horských střediscích“, která se uskutečnila 3. listopadu 2015 v Praze v Hotelu Kampa.

Konference měla podtitul „Jak ovlivňuje nový občanský zákoník a nakládání s pozemky ve vlastnictví státu fungování lyžařských areálů a horských středisek v ČR“ a jejím hlavním cílem bylo seznámit přítomné se specifickou situací horských středisek v ČR, srovnat výchozí podmínky se zahraničím a společně hledat možná řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a pro další rozvoj českých horských turistických oblastí. 

Konference se zúčastnilo na 70 hostů z řad organizací působících v cestovním ruchu, největších českých skiareálů, starostů horských měst a obcí a vrcholných zástupců ministerstev, jimi zřizovaných státních organizací a dalších složek státní správy.

Zde se můžete seznámit s obsahem příspěvků jednotlivých přednášejících: Martkéta Vogelová (odbor Institut turismu - CzechTourism), Jiří Bis (AHS ČR), Ondřej Špaček (KPMG Česká republika), Petr Hynek (AHS ČR), Alan Tomášek (Pec p. Sněžkou) a Zdeněk Zídek (Lipno n. Vltavou). Pozvánku na akci s podrobným programem a dalšími informacemi naleznete zde

Panelové diskuze se kromě výše uvedených prezentujících zúčastnili také: Václav Stránský (vedoucí Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR), Daniel Szórád, (generální ředitel Lesů ČR, s.p.), Dagmar Tyšerová (ředitelka Odboru hospodaření s majetkem státu Ministerstva financí ČR) a Jitka Mattyášovská (ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministertsva pro místní rozvoj ČR).

Všem zúčastněným děkujeme za otevřený a vstřícný přístup, který vnímáme jako základ pro další jednání, která by pomohla řešit nastíněné problémy ke spokojenosti všech zainteresovaných. 

 

20.10.2015 - Konference s názvem „Potřebujeme zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu?“ kterou pořádala Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací horských středisek ČR se konala 20. října 2015 v Praze v Hotelu Kampa.

Konference se zúčastnilo na 70 hostů a vystoupilo pět přednášejících. Akce si kladla za cíl posunout diskusi na téma chybějícího zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Hlavními tématy konference byly možnosti řešení struktury a financování cestovního ruchu v České republice a návrhy na úpravu související legislativy.

Přítomní zástupci organizací působících v cestovním ruchu se shodli na tom, že zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu - nebo alespoň některé jeho principy - nutně potřebují. Ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR však argumentovala tím, že zákon je z legislativních důvodů nyní neprůchodný. Bohužel však nemá ministerstvo konkrétnější plán, jak tuto oblast v dohledné době uspokojivě řešit.

Pod následujícími odkazy si můžete prohlédnout prezentace jednotlivých vystupujících: Jiří Bis, AHS; Petr Hynek, AHS; Ladislav Jurdík, Sitour Slovensko; Martina Thielová, CzechTourism. Prezentace MMR ČR zatím není k dispozici. Programem akce naleznete zde

 

Na jaro 2016 připravujeme konferenci AHS "Bezpečnost v českých lyžařských střediscích".

O optimální úrovni zajištění bezpečnosti a současném legislativním rámci budou diskutovat zástupci českých skiareálů, Horská služba ČR, MMR ČR a další subjekty z oblasti bezpečnosti na horách.  

 

3.-4.6.2015 - Seminář Sitour ve spolupráci s AHS ČR, Špindlerův Mlýn, 3.-4. 6. 2015

Kromě odborného legislativního work shopu pro členy AHS přinesla konference zajímavý program nejen pro představitele lyžařských areálů, ale i dalších institucí. Na místě byli také zástupci členských firem AHS ČR působících v oboru. Akce se zúčastnilo přes 120 hostů, kteří kromě shlédnutí velmi zajímavého programu měli možnost se vzájemně setkat i u večerního neformálního rautu. K dispozici je program akce, přednáška Jiřího Bise (AHS ČR) a společná prezentace Markuse Paleho (starosta Fiss) a  Bennyho Pregenzera (ředitel Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladis).  

 

4.6.2015 - Konference AHS "Konkurenceschopnost českých horských středisek", Praha, 4. 6. 2015

Konference tématicky navazovala na seminář Sitour. Byla určena zejména pro zástupce státní správy, institucí a odbornou veřejnost, ale také pro zástupce lyžařských areálů a horských středisek. Zúčastnilo se přes 80 hostů. Zde si můžete prohlédnout program akce a prezentaci paní Martiny Pavláskové, ředitelky Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ostatní prezentace jsou k dispozici výše, protože zazněly již na semináři Sitour. Nabízíme vám také shrnutí akce a odkaz na stránky spolupořadatele akce - Institut veřejné diskuze, kde naleznete fotogalerii a další podrobnosti z konference.

 

AHS ČR ve spolupráci s Institutem pro veřejnou diskuzi uspořádali 28.5.2014 v Praze konferenci s názvem "Jaká je současnost a budoucnost horských středisek v Čechách?"

Analytická fakta o horských střediscích v Čechách prezentovaná panem Zdeňkem Tůmou z KPMG a informace hostů z Rakouska a Itálie o fungování turistického ruchu na tamních horách byly základem pro debatu s odpovědnými zástupci státu a zástupců různých regionálních sdružení v ČR. V panelové diskuzi vystoupili i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Czech Tourismu, Českého olympijského výboru, zástupci starostů horských středisek, apod. Závěrečnou shrnující zprávu z konference naleznete zde

 

AHS spolupracovala na organizaci letošního ročníku semináře společnosti SITOUR, který se uskutečnil 27.5.2014 ve Špindlerově Mlýně 

Naše asociace se podílela především na obsahu semináře, protože zde poprvé v ČR byly představeny výsledky studie společnosti KPMG "Horská střediska v ČR, identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty". Více o studii si můžete přečíst zde.

Na semináři byly dále tradičně prezentovány výsledky a novinky společnosti SITOUR Česká republika a vystoupili také hosté ze zahraničí - Peter Schröcksnadel, předseda Rakouského lyžařského svazu, majitel 6 skiresortů, zakladatel spol. Sitour a také dva hosté z Itálie - Mario Vascelari, majitel skiresortů Marmolada a Tofana a Michael Mattesich, jednatel Sitour Marketing a Sitour Italia.