Informace o testování zaměstnanců

12.3.2021 V návaznosti na vývoj otázky testování zaměstnanců zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví souhrn odkazů, které se testování zaměstnanců dotýkají. Prezentace shrnující ...více

Archiv novinek

Světová studie návštěvnosti lyžařských středisek od Laurent Vanat

Pan Laurent Vanat ze Švýcarska vydává každý rok souhrnnou zprávu s názvem International Report on Snow & Mountain Tourism. Při získávání údajů za Českou republiku již několikátý rok spolupracuje s naší AHS ČR a my naopak dostáváme některá zdrojová data a výpočty speciálně pro naše hory. Zde jsou k dispozici jeho sborníky za oslední dva roky: Report 2020Report za rok 2019.

 

Srovnávací studie o podmínkách podnikání v horských střediscích v ČR a v zahraničí

V roce 2017 zadala AHS ČR společnosti KPMG Česká republika analýzu, která by definovala a kvantifikovala rozdíly v podmínkách fungování horských středisek u nás a v zahraničí - zejména ve srovnání s Rakouskem, Itálií a Slovinskem. Základními oblastmi pro srovnání jsou rozdíly ve struktuře a výši výnosů a nákladů, položky kofinancované státem, podmínky pronájmů pozemků, význam zaměstnanosti v oboru, podpora školního lyžování, legislativní rámec podnikání, apod. Cílem je analyzovat taková témata, která nám argumentačně pomohou při vyjednávání se státem, kraji, Agenturou CzT a dalšími institucemi. Analýza bude k dispozici ve druhé polovině roku 2017. Zde se můžete podívat na základní informace o analýze.

Prosíme členy AHS ČR, ale i ostatní oslovené lyžařské areály, aby společnosti KPMG poskytli požadované údaje a zúčastnili se šetření tím, že v uvedeném odkaze vyplníte jejich dotazník. Děkujeme.

 

Výzkum "Zimní dovolená 2016"

Analýzu zadala Agentura CzechTourism a zpracovala společnost GfK v prosinci 2016. Pomocí dotazníků a pohovorů jsou prezentovány získané informace od respondentů o plánované zimní dovolené v období prosinec 2016 - březen 2017. Některé pasáže, například srovnávající preference při výběru zimní dovolené v ČR a v zahraničí, jsou velmi zajímavé. Studie je k dipozici zde.

 

Studie o návštěvnosti horských středisek v ČR

Součástí projektu na podporu českých hor "Česko - naše destinace" je i realizace průzkumu, který pomůže při vytváření a cílení marketingových kampaní na podporu turismu v horských střediscích v České republice. Studii zadala Agentura CzechTourism ve spolupráci s AHS ČR.

Cílem analýzy je získat kvantitativní a kvalitativní informace o návštěvnosti horských středisek a o faktorech, které ovlivňují (pozitivně i negativně) poptávku po českých horských střediscích v letní i v zimní sezóně.

Dne 15.1.2016 jsme obdrželi finální verzi studie návštěvnosti. Postupně budeme jednotlivé části publikovat a uvolňovat odborné veřejnosti.

Další informací o projektu naleznete níže:

Studii realizuje konsorcium společností KPMG Česká republika, s.r.o. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Výzkum se skládá ze tří základních částí: 1/ Monitoring návštěvnosti (prostřednictvím signálních dat mobilních operátorů), 2/ zjišťování profilu návštěvníků (osobním dotazováním) a 3/ šetření na panelu respondentů (on-line dotazníky). Spolu s dalšími daty z veřejných i soukromých zdrojů (např. údaji od jednotlivých provozovatelů lyžařských areálů) budou jednotlivé části interpretovány tak, aby daly co nejpřesnější obraz o návštěvnosti horských středisek v ČR a o faktorech, které je ovlivňují. Schematické znázornění celého záměru studie a jeho jednotlivých etap můžete najít v tomto grafu.

Jednotlivé části studie jsou rozplánovány na období od 20.12.2014 do 30.9.2015, takže zahrnou výsledky nejen zimní sezóny 2014/15, ale i mezisezóny a letní sezóny 2015. 

 

Studie KPMG "Přínosy horských středisek" 

Na konci dubna 2014 nám předala poradenská společnost KPMG Česká republika zpracovanou studii s názvem "Horská střediska v ČR, identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty".  Analýza obsahuje rozsáhlou hlavní zprávu (175 stran), shrnující prezentaci a tzv. argumentační kartu, která na jednom listě ukazuje na základní výstupy ze studie. Tento analytický materiál od renomované poradenské společnosti je pro nás velmi významný jako objektivní a racionální podklad pro jednání s protistranami v mnoha oblastech činnosti AHS.

Členové AHS obdrželi plné znění studie. Protože se jedná o materiál velmi obsáhlý a také nákladný, budeme jednotlivé části studie uvolňovat postupně. Pro ilustraci je možno podívat se na obsah studie a argumentační kartu naleznete zde.

Dělení horských středisek v ČR dle metodiky KPMG najdete zde.

 

Spolupráce s Institutem turismu agentury Czech Tourism

AHS ČR se na několika jednáních s představiteli Institutu turismu agentury Czech Tourism shodli na užitečnosti vzájemné spolupráce při vytváření analytických podkladů z oblasti horského turismu. Studií a objektivních podkladů je v této oblasti stále velký nedostatek a obě organizace mají možnosti, jak tento stav postupně napravit.